Nur Muim Farhana

Peguam versatil

Few words

Tentang Kami


Firma ini ditubuhkan bertujuan memberi perkhidmatan guaman syarie professional yang menjadi keperluan masyarakat Islam di negara ini. Kami sentiasa terbuka dan mengutamakan kualiti perkhidmatan yang memuaskan dalam setiap kes kendalian kami.


Selain perkhidmatan guaman syarie, kami mengambil peranan untuk menjadi tempat rujukan kepada masyarakat dalam hal‐hal berkaitan kesejahteraan keluarga dan isu-‐isu syariah.


Sebarang Pertanyaan? Hubungi kami!

PERUNDINGAN PERCUMA
WhatsApp WhatsApp us