Perkhidmatan Kami

Di Nur Muim Farhana & Associates, kami menjalankan khidmat konsultasi dan khidmat guaman yang menyeluruh termasuk merancang tuntutan atau pembelaan berkaitan perceraian, hak jagaan anak, nafkah, harta sepencarian dan pengurusan harta pusaka. Kami juga bertanggungjawab sebagai pemudahcara dalam setiap prosiding kes di Mahkamah Syariah supaya ia dibuat dengan lebir teratur dan mencapai objektif tuntutan atau pembelaan kes. Keutamaan kami adalah membina hubungan peguam-anakguam yang baik melalui kepakaran dan pengalaman kami.

PERKAHWINAN

Permohonan Poligami, Pengesahan Nikah Poligami, Permohonan Wali Hakim, Wali Enggan, Pernikahan Bawah Umur, Pengesahan Nasab, Gantirugi pertunangan dan lain-lain kes dan tindakan berkaitan perkahwinan.

PERCERAIAN

Tuntutan Perceraian, Perceraian Persetujuan Bersama, Pengesahan Lafaz Cerai, Fasakh, Ta'liq, Khulu', Perjanjian persetujuan dan sebagainya.

HAK SELEPS PERCERAIAN

Tuntutan Nafkah Iddah, Nafkah Anak, Nafkah Isteri, Hadhanah (Hak Jagaan Anak), Harta Sepencarian, Mutaah, Tuntutan Hutang dan lain-lain jenis kes yang berkaitan.

PERANCANGAN DAN PENGURUSAN HARTA (Sebelum dan Selepas Kematian)

Penyediaan dokumen Hibah, Wasiat, Permohonan Sijil Faraid, Surat Kuasa Mentadbir di Pej. Pesaka Kecil atau Mahkamah Tinggi.

Artikel & Penulisan

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read More »
PERUNDINGAN PERCUMA
WhatsApp chat